Aktuelt

Bruk veden til oppvarming av varmtvann og varme i huset

                     ...

Alltid gode priser

Sats på pellets og ved! Miljøriktig og komfortabel varme. Sammen med...

Pellets info

KOMFORT

Når strømregningene er for store og du ikke ønsker å ta skrittet tilbake til å fyre med vanlig ved, - da bør du vurdere trepellets og pelletskamin fra Vaksdal Biobrensel og Calimax.

Pelletskaminene fra Calimax er konstruert for å være hovedoppvarmingskilden i huset ditt. De fleste oppholder seg mesteparten av tiden de er hjemme, enten i stuen eller på kjøkkenet. Det er derfor her det trengs absolutt mest energi til oppvarming, - og det tar pelletskaminen seg av. Det du kanskje vil trenge i tillegg, er noe strøm til varmekablene i badegulvet, og eventuelt rom som ligger langt borte fra pelletskaminen.

Brukervennlig

– i forhold til gammeldags vedfyring

Er du lei av å legge innpå vedovnen til stadighet, eller at veden brenner opp og at du må tenne opp igjen, og igjen….

Med en pelletskamin unngår du dette. Å fyre med trepellets i en pelletskamin er nesten like enkelt som å fyre med strøm,- og så mye rimeligere.

Har du ikke opplevd hvor tungvindt det kan være å fyre og holde jevn varme i huset med en ”gammeldags” vedovn, er det vel heller ingen grunn til at du skal måtte oppleve det.

Les derfor videre og finn ut om hvor fortreffelig og enkelt det er å varme opp huset ditt med en pelletskamin fra Calimax og Vaksdal Biobrensel.

Enkelt

– termostatstyring

Pelletskaminen er meget enkel å bruke, og styrer temperaturen ved hjelp av en termostat. Styringen, eller ”hjernen” i kaminen, regulerer hvor mye pellets som mates inn i brennkammeret i kaminen, eller sagt med andre ord: hvor mye ”ved” som bli lagt innpå. Kaminen søker på beste måte å holde temperaturen i rommet på den temperaturen du har stilt inn. Dersom temperaturen skulle stige litt over denne temperaturen, slår kaminen seg av, og starter selv opp igjen når det er behov for mer varme.

I tillegg til den innebygde styringen kan du som tilleggsutstyr få en døgn- eller ukestyring som slår av kaminen i perioder det ikke er behov for oppvarming. Dette kan f.eks være om natten, eller om dagen når familiemedlemmene er på arbeid eller skole.

– ekstra stort brensellager

Du fyller brensel, fra letthåndterlige 10 kg’s sekker, i en lagertank i kaminen som rommer 30 – 40 kg. Gjennomsnittsforbruket er pr. døgn over fyringssesongen er om lag 10- 15 kg, avhengig av hvor stort hus du har, hvor kaldt det er der du bor, hvor godt huset er isolert osv. Brenselpåfyllingen skjer, avhengig av hvor mye varme som trengs, normalt en gang i døgnet.

Det betyr at når det er skikkelig kaldt, kan det hos enkelte gå opp i mot 30 kg i døgnet, mens andre kan greie seg med mindre og aldri overstiger et forbruk, i kalde perioder, på 20 kg.

– askehåndtering

Vi synes at det er viktig å understreke at det er ”ved” vi brenner i en pelletskamin, men at veden er formet som pellets for at det skal være mulig for deg som forbruker å føre et enklere og mer komfortabelt liv, også når det gjelder oppvarming av boligen din. Nettopp på grunn av at det er ved vi brenner, blir det også noe aske.

Normalt blir det under 0.5% aske av trepellets, men når det er kaldt ute, og man bruker mye pellets, kan det synes som det blir mye aske. Da må man huske på hvor mange kWh komfortabel varme man har fått ut av denne pelletsen, og hvordan dette har ordnet seg selv.

Vårt råd er: lag deg til med gode rutiner for rengjøring av kaminen, og du vil oppdage at kaminen brenner godt hele tiden, og fjerningen av aske tross alt er enkel og lite arbeidskrevende.

Effektivt

– høy virkningsgrad

På grunn av den jevne innmatingen av det tørre og småpartiklede brenselet, vil det bli en svært god forbrenning i pelletskaminen. Virkningsgraden er meget høy, over 90%. Det vil si at energien i brenselet, varmen, kommer inn i stuen til deg, og ikke forsvinner ut skorsteinen.

Det er i tillegg en del andre faktorer som er svært viktig for å oppnå en optimal forbrenning. Det er viktig at brennkammeret og brennskålen er rett utformet, og det er ikke minst viktig at pelletsen får tilført rett mengde luft til forbrenningen. Det er ikke bra med for lite luft, men det er heller ikke bra med for mye luft. For mye luft vil bl.a. føre til at virkningsgraden blir lavere, altså mer av energien forsvinner ut til kråkene.

For å unngå at kaminen soter for mye på glassruten foran brennkammeret, har man valgt å trekke inn noe luft rundt denne. Det er imidlertid begrenset hvor mye luft det vil være fornuftig å trekke inn her uten at det går for mye ut over virkningsgraden. Sikten gjennom glassruten vil derfor avta over tid. Ruten er likevel meget enkel tørke av. Belegget er lett å fjerne ved hjelp av et tørkepapir med noe vann på. Pass på å gjøre dette når glassruten er kald.

– varmeveksler

Pelletskaminene fra Calimax har meget effektive varmevekslere innebygd. Disse varmevekslerne er så effektive fordi de har en liten vifte som blåser nok ”kjøleluft” gjennom en slags radiator. På denne måten oppnår man å få tatt ut maksimalt med varme fra røykgassene. Denne samme viften sørger også for at varmen blir meget godt fordelt i rommet den står. I de fleste tilfeller vil pelletskaminen kunne varme opp mye mer enn bare det rommet der den er plassert. Dette kommer likevel noe an på hvordan huset er bygd og hvor kaminen er plassert.

MILJØ OG TEKNOLOGI

Selv om både pelletskaminen og vedovnen bruker ved som energikilde, er det ellers meget få likheter. Pelletskaminen er konstruert for å gi deg akkurat den varmen du trenger (verken mer eller mindre), når du trenger den. Den er konstruert for å være brukervennlig og tilpasset et liv i dagens moderne samfunn. Man kan si at oppvarming med den moderne pelletskaminen langt på vei gir deg det beste både av strøm og ved, men uten de ulempene som disse tradisjonelle oppvarmingsmetodene gir.

Derfor er det viktig å være klar over at pelletskaminen ikke er en vanlig vedovn.


Snittegning av pelletskaminen Solida fra Calimax:

Pelletskaminen består i hovedtrekk av en lagerbeholder for pellets, et innmatingssystem som bringer trepelletsen inn i brennkammeret og en vifte som gir luft til forbrenningen. I tillegg til dette kommer en liten vifte som sammen med en varmeveksler, sørger for at det meste av energien i trepelletsen kommer deg til gode som oppvarming av huset ditt. For at dette skal fungere optimalt, overvåkes og styres alt av et kontrollpanel, eller en ”hjerne”, som er innebygd i kaminen.

På displayet i styringen som sitter under lokket i pelletskaminen, kan du selv stille inn den temperaturen du ønsker i huset.

Kaminen brenner i tre trinn, alt etter hvor mye temperaturen i rommet avviker fra den innstilte romtemperaturen. Den brenner på fullt når avviket er stort, og på minst når temperaturen i rommet nærmer seg den innstilte (ønskede) temperaturen. Når det er varmt nok, slår kaminen seg av, og når det er behov for mer varme, starter den selv opp igjen.

For å unngå at farlige situasjoner skal kunne oppstå med en pelletskamin er det lagt inn ulike system for å overvåke driftsforholdene i kaminen. Det er bygget inn to høytemperaturvakter, en lavtemperaturvakt og en trykkvakt. Sammen med styringen i kaminen, sørger disse for at kaminen ved eventuelle avvikende driftsforhold slår seg raskt og sikkert av.

Forskning og utviklingsarbeid over mange år har gitt oss den teknologien vi har i dag, som er stabil og som fungerer meget godt. Dersom man bestemmer seg for å investere i en pelletskamin i dag, gambler man ikke på ny teknologi, man investerer i noe som vi vet fungerer godt, og som vil fungere lenge.

ØKONOMI

Pelletskaminene våre er trolig de mest effektive på markedet. Kombinasjonen av høy virkningsgrad og termostatstyring med stopp/start- funksjon, gir en optimal utnytting av brenselet. Det betyr at man med dagens priser på ulike energibærere som olje, strøm og ved, trolig kan spare inn igjen en investering i pelletskamin i løpet av 5- 7 år. Levetiden for våre kaminer er beregnet til å være vesentlig lengre enn dette, - helt opp i mot 15 - 20 år.

Har du tenkt på at dersom du bruker en pelletskamin til oppvarming i hytten din (eller huset ditt), kan du greie deg med svært mye mindre strøm og dermed mindre inntakssikringer.

Dersom du ikke har muligheten til, eller ikke ønsker å legge inn strøm, kan du kanskje bruke et solcellepanel eller et lite aggregat til å drive pelletskaminen, som da vil gi all den varmen du trenger. Pelletskaminene våre trenger mellom 25 og 80 watt elektrisitet for å drive vifter og innmating av pellets. Under oppstarten trengs 300 watt i 6 – 7 minutter.

SIKKERHET

Å fyre med trepellets i en pelletskaminen er like sikkert som det er enkelt. Røykgasstemperaturene er lave, og faren for pipebrann er svært liten. Innebygde sikkerhetssystem sørger for at kaminen slår seg av dersom avvikende driftsforhold skulle oppstå. To høytemperaturvakter, trykkvakt og en lavtemperaturvakt hører med i dette.

I tillegg er alle våre kaminer vurdert og godkjent av Norges Branntekniske Laboratorium, SINTEF.

Utarbeidet og designet av Rabbel Design